VTVcab Khuyến mãi hấp dẫn đến Tháng 8/2018

VTVcab KHUYẾN MÃI HẤP DẪN

(từ 16/6 – 03/8/2018 tại Khu vực Tp.HCM)

VTVcab khuyến mãi hấp dẫn (16/6 – 03/8/2018) – Hotline: 0888 456 200

VTVcab Tp.HCM tiếp tục triển khai chương trình khuyến mãi hấp dẫn dành cho Quý khách hàng đăng ký mới dịch vụ truyền hình cáp VTVcab từ 16/6 – 03/8/2018 với nội dung chương trình khuyến mãi như sau:

I/Khuyến Mãi Gói Truyền hình Cơ Bản ( DVB-T2)


VTVcab – Danh sách  Kênh Gói Truyền Hình Cơ Bản


II/ Khuyến Mãi Gói truyền hình cáp số HD VTVcab

 

VTVcab – Danh Sách Kênh Gói Truyền Hình HD 

III/ KHuyến Mãi Gói INTERNET VTVcab (chưa bao gồm DV Truyền Hình VTVCab)
Ngoài ra, Nhóm kênh K+ vẫn được cung cấp trên hệ thống Truyền Hình VTVcab, Quý khách hàng có thể đăng ký sử dụng theo nhu cầu xem bất kỳ lúc nào.
Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ