Thông báo tạm dừng phát sóng kênh VTC8, BPTV2, BTV4, VTC4 trên hệ thống số

VTVcab trân trọng thông báo

Từ ngày 1/9/2017  sẽ tạm ngừng phát sóng kênh VTC8, BPTV2, BTV4, VTC4 trên hệ thống truyền hình số toàn quốc của VTVcab cụ thê như sau:

​TT ​Tên Kênh ​Tần Số     ​Vị Trí
​​1 ​VTC8-View TV ​794Mhz ​144
​2 BPTV2-TH Bình Phước 2​ 810Mhz​ ​279
​3 BTV4​-IMOVIE HD 850Mhz​ ​123
​4 ​VTC4-YEAH1 FAMILY HD ​746Mhz ​122