1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI: (đang cập nhật)

Để biết chi tiết KM vui lòng gọi Hotline: 094 481 9191

2. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO "KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI":

Lựa chọn 1

NẾU K/H ĐÓNG TRƯỚC 6 THÁNG CƯỚC

- Miễn phí lắp đặt & Phí hòa mạng
- Trang bị 100% phí vật tư lắp đặt
- Trang bị thiết bị số: Tivi chính được trang bị 100% (Tivi phụ thu nguyên giá phí thiết bị số)
- Trang bị thiết bị Internet (nếu có đăng ký Internet)
- Tặng thêm 01 tháng sử dụng

Lựa chọn 2

NẾU K/H ĐÓNG TRƯỚC 12 THÁNG CƯỚC

- Miễn phí lắp đặt & Phí hòa mạng
- Trang bị 100% phí vật tư lắp đặt
- Trang bị thiết bị số 100% cho Tivi chính & Tivi phụ
- Trang bị thiết bị Internet (nếu có đăng ký Internet)
- Tặng thêm 02 tháng sử dụng

(*) Căn cứ theo QD 423 VTVcab - 14/6/2021

(Chính sách trên không áp dụng khi có chương trình Khuyến Mãi cùng thời điểm)

3. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO "THUÊ BAO HIỆN HỮU THANH TOÁN CƯỚC TRƯỚC"

(Áp dụng cho cả dịch vụ Truyền hình và Internet VTVab)

Thanh toán trước từ 6 - dưới 12 tháng cước:

Tặng thêm 01 tháng sử dụng

Thanh toán trước 12 tháng cước:

Tặng thêm 02 tháng sử dụng

(*) Ghi chú: Tất cả nội dung Chính sách/Khuyến Mãi kể trên có thể thay đổi tùy thời điểm mà không thông báo trước