1. CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI: (đang cập nhật)

Để biết chi tiết KM vui lòng gọi Hotline: 094 481 9191

2. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO "KHÁCH HÀNG ĐĂNG KÝ MỚI":

(Không áp dụng khi có chương trình Khuyến Mãi cùng thời điểm)

Lựa chọn 1

NẾU K/H ĐÓNG TRƯỚC 6 THÁNG CƯỚC

- Miễn phí lắp đặt & Phí hòa mạng
- Trang bị 50% phí vật tư lắp đặt cho Tivi 1
- Tivi phụ áp dụng nguyên giá vật tư lăp đặt
- Trang bị thiết bị
- Tặng thêm 02 tháng sử dụng
- Gói K+: Tặng thêm 01 tháng sử dụng
- Gói NHK: Tặng thêm 01 tháng sử dụng

Lựa chọn 2

NẾU K/H ĐÓNG TRƯỚC 12 THÁNG CƯỚC

- Miễn phí lắp đặt & Phí hòa mạng
- Trang bị 80% phí vật tư lắp đặt cho Tivi & Tivi phụ
- Trang bị thiết bị
- Tặng thêm 04 tháng sử dụng
- Gói K+: Tặng thêm 02 tháng sử dụng
- Gói NHK: Tặng thêm 02 tháng sử dụng

3. CHÍNH SÁCH DÀNH CHO "THUÊ BAO HIỆN HỮU THANH TOÁN CƯỚC TRƯỚC":

Thanh toán trước từ 6 - dưới 12 tháng cước:

Tặng thêm 01 tháng sử dụng

Thanh toán trước 12 tháng cước:

Tặng thêm 02 tháng sử dụng

(*) Ghi chú: Tất cả nội dung Chính sách/Khuyến Mãi kể trên có thể thay đổi tùy thời điểm mà không thông báo trước