1. KHUYẾN MÃI DÀNH CHO
KHÁCH HÀNG LẮP ĐẶT MỚI

Chính sách dành cho Khách hàng lắp đặt mới Truyền hình/Internet Truyền Hình VTVcab tại khu vực Tp.HCM

2. KHUYẾN MÃI DÀNH CHO
KHÁCH HÀNG CHUYỂN SANG VTVcab

Khách hàng chuyển đổi từ nhà cung cấp khác sang sử dụng dịch vụ của VTVcab được hưởng chương trình khuyến mại như sau:

3. KHUYẾN MÃI DÀNH CHO
KHÁCH HÀNG ĐÃ RỜI MẠNG, SỬ DỤNG LẠI DV

Khách hàng đã rời mạng trên 02 tháng có nhu cầu quay lại sử dụng DV VTVcab được áp dụng khuyến mại như sau:
- Xóa nợ cước (nếu có)
- Được áp dụng chính sách khuyến mại như K/H lắp mới tại Mục 1. nêu trên

4. KHUYẾN MÃI DÀNH CHO
KHÁCH HÀNG CHUYỂN GÓI CƯỚC

K/H đang sử dụng DV Cơ bản chuyển đổi, nâng cấp mạng sang Gói Đỉnh hoặc Combo (Đỉnh + Internet) với các trường hợp sau được tham gia chương trình khuyến mại lắp mới tại Mục 1. nêu trên
- K/H chuyển đổi từ gói Cơ bản (DV truyền hình số cơ bản DVB) sang Gói Đỉnh hoặc Combo (Đỉnh + Interrnet)
- K/H đang sử dụng gói HD (không phụ thuộc DVB) chuyển đổi sang Combo (Đỉnh + Internet)

(*) Ghi chú: Tất cả nội dung KM trên có thể thay đổi mà không thông báo trước