K+ chi con 70000 thang

Đăng ký thêm K+ chỉ còn 70.000đ/tháng

K+ chi con 70000 thang
Đăng ký thêm K+ chỉ còn 70.000đ/tháng trong 12 tháng sử dụng

Truyền hình số VTVcab thông báo chính sách ưu đãi giá K+ đối với khách hàng đăng ký sử dụng gói Combo Truyền hình số cơ bản và HD và K+ với nội dung như sau:

1. Nội dung chính sách giá K+:  giảm giá từ 125.000/tháng giảm còn 70.000/tháng
     (Giá trên được áp dụng trong vòng 12 tháng kể từ ngày kích hoạt K+ trong gói Combo)
2. Thời gian áp dụng: dành cho khách hàng đăng ký sử dụng K+ từ  ngày 02/12/2017 đến hết ngày 28/02/2018
3. Đối tượng áp dụng: 
–    Khách hàng chưa sử dụng dịch vụ VTVcab đăng ký mới Combo DV truyền hình số cơ bản + HD + K+
–    Khách hàng đang sử dụng dịch vụ của VTVcab nhưng chưa sử dụng gói kênh K+ hoặc đã ngưng/hủy gói kênh K+.
4. Phạm vi áp dụng: TP Hồ Chí Minh 

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ: 0909 903 026